UE
Rozwiązania

internetowe

Rozwiązania

mobilne

Rozwiązania

desktopowe

Outsourcing

BODY LEASING

OFERTA / ROZWIĄZANIA INTERNETOWE

offer_1.png


Technologie i narzędzia

 • Front-End

  HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, AJAX

 • Back-End

  Microsoft.NET (MVC, WCF, ASP), PHP, Java

 • Bazy danych

  MS SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Apache, IIS


FUNKCJONALNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, JAKOŚĆ

Rozwiązania internetowe to aplikacje i systemy dostępne z dowolnego komputera przy pomocy przeglądarki internetowej. Powoduje to, iż z tego typu rozwiązań można korzystać niezależnie od miejsca czy czasu. Wymagany jest jedynie dostęp do Internetu. Umożliwiają wykonywanie zadań i współpracę w grupie w sposób zdalny, będąc nawet tysiące kilometrów od biura. 

Rozwiązania internetowe realizowane przez WayCom:
 • Systemy dedykowane – systemy tworzone od podstaw w pełni dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.
 • Systemy ERP – systemy wspomagające zarządzanie procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie. System ERP może obejmować takie obszary firmy jak: zarządzanie projektami, magazynowanie, produkcja, zaopatrzenie, finanse, itp.
 • Systemy CRM – systemy umożliwiające efektywne zarządzanie relacjami z klientami. Są one bezpośrednio związane z obszarami działania firmy takimi jak: sprzedaż, obsługa klienta, czy marketing. 
 • Systemy B2B – systemy obsługujące relacje biznesowe między współpracującymi ze sobą kontrahentami. Systemy B2B wspierają obsługę m.in.: ofert, zamówień, dostaw, rozliczeń między kontrahentami.
 • Platformy e-lerningowe – rozwiązania służące zwiększaniu efektywnoś nauczania. Użytkownicy mają możliwość tworzenia i korzystania z wszelkich materiałów szkoleniowych dostępnych w formie tradycyjnych prezentacji, formatów wideo, czy czatów z trenerem. Platforma e-lerningowa może posiadać takie funkcje jak: tworzenie kursów i lekcji, weryfikacja postępów w nauce, ankiety poszkoleniowe.
 • Aplikacje transakcyjne – systemy pozwalające na przetwarzanie danych obsługujących zlecenia składane przez klientów i ich kontrahentów.

Korzyści płynące z wdrażanych przez nasz Zespół rozwiązań internetowych:

 • Dostęp do informacji – szybki dostęp do bardzo szerokiego zakresu informacji m.in. o klientach, produktach/usługach, informacjach o płatnościach; informacje prezentowane są w przejrzystej i łatwo analizowanej formie.
 • Oszczędność – wszelkie druki i formularze mogą być wypełniane a następnie składowane w formie elektronicznej bez konieczności ich papierowej obsługi. 
 • Bezpieczeństwo – bazy danych są składowane i zabezpieczone centralnie, bez możliwości dostępu osób niepowołanych; dodatkowo szyfrowane połączenia uniemożliwiają przechwycenie danych firmowych.
 • Prostota obsługi – do obsługi nie wymagane są specjalistyczne szkolenia – wystarczy znajomość obsługi stron internetowych czy podstawowych narzędzi biurowych jak edytor tekstu czy arkusz kalkulacyjny.
 • Niezależność – aplikacje internetowe są całkowicie niezależne od systemów czy przeglądarek klientów, którzy z nich korzystają.
 • Skalowalność – rozwiązania internetowe mogą być bez przerwy rozbudowywane o dodatkowe funkcje bez konieczności ponoszenia kosztów całkowitej przebudowy systemu; dodatkowo oferują praktycznie nieograniczoną liczbę użytkowników.
 • Automatyczne aktualizacje – brak konieczności aktualizacji aplikacji na stacjach roboczych (aktualizacje centralne).


SZYBKI KONTAKT


Infolinia:

(58) 741 58 48


e-mail:

biuro@waycom.pl