UE
Rozwiązania

internetowe

Rozwiązania

mobilne

Rozwiązania

desktopowe

Outsourcing

BODY LEASING


AKTUALNOŚCI


Realizowany projekt

oznakowanie2.png

Projekt Implementacja wyników prac badawczo-rozwojowych celem wprowadzenia usługi Wirtualnego Dyrektora Finansowego

Celem przedmiotowego projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy WayCom sp. z o.o. na krajowym i międzynarodowym rynku oraz likwidacja zidentyfikowanych barier rozwojowych.

Powrót