Rozwiązania

internetowe

Rozwiązania

mobilne

Rozwiązania

desktopowe

Outsourcing

BODY LEASING


AKTUALNOŚCI


Informacja o wyborze wykonawcy - wynikach postępowania


W związku z realizacją projektu pt.: Implementacja wyników prac badawczo-rozwojowych celem wprowadzenia usługi Wirtualnego Dyrektora Finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Poddziałanie 2.2.1, niniejszym informujemy o wyborze wykonawcy - wynikach postępowania w ramach w ramach zapytania konkursowego nr 01/11/2017/UE/RPOWP na realizację usługi dostawy systemu Wirtualnego Dyrektora Finansowego wraz z przekazaniem praw autorskich.

Spółka wybrała ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów biorąc pod uwagę kryteria oceny zawarte w zapytaniu ofertowym. Ofertę (uzyskała 100 punktów) złożyła fima:

Spectrum sp. z o.o.

ul. Jaśkowa Dolina 81

80-286 Gdańsk

Zamawiający zwrócił się do wybranego wykonawcy o podpisanie umowy na realizację usługi dostawy systemu.

Powrót